VÝROBNÝ PRIEMYSEL

Výrobný priemysel vždy vzhliada k riešeniam v manipulácii s odpadom, ktoré prispievajú k celkovej ekonomickej výkonnosti. S našimi lisovacími zariadeniami viete dosiahnuť nasledovné.

maloobchod2

BENEFITY ORWAK RIEŠENÍ PRE VÝROBNÝ PRIEMYSEL:

  • Účinne sa vysporiadajte s viacerými druhmi odpadu
  • Zvoľte si prerozdelené, alebo centrálne narábanie s odpadom, alebo obe možnosti
  • Zvýšte produktivitu práce
  • Účinne sa vysporiadajte s viacerými druhmi odpadu
  • Znížte náklady na odvoz odpadu
  • A navyše: Premeňte recykláciu na zdroj príjmov! = Investície do riešení od Orwaku vám zaručia to najziskovejšie odpadové hospodárstvo!