MÄKKÉ PLASTY

Mäkký plast je vynikajúci materiál na lisovanie, ktorý obsahuje veľa vzduchu a výsledok je preto veľmi spokojivý, ak sa balíky zväzujú pod tlakom a upevnia silnými páskami, alebo drôtom. ORWAK POWER rad lisov je vybavený špeciálnou funkciou na plasty, kde dochádza k dodatočnému tlaku na lisovaný materiál po dobu piatich minút, aby sa dosiahol lepší výsledok zlisovania.

Pomer zlisovania:
10:1

Váha balíka:
70-500 kg