Orwak oslavuje 50 rokov

50 výročie firmy Orwak je významným míľnikom a inšpiráciou na našej ceste vpred! Je to čas na zastavenie sa, úvahu nad našimi úspechmi, ktoré nás v priebehu rokov posunuli tam, kde sme dnes, ale čo je najdôležitejšie, čas pozrieť sa vpred na budúce zážitky a trendy a výzvy, rovnako ako príležitosti, ktoré s nimi súvisia, aby sme sa tak pozreli na naše ďalšie inovácie, návrhy a riešenia pre nadchádzajúce dekády.