SKLADY A LOGISTICKÉ CENTRÁ

Sklady a logistické centrá sú často obrovské, pozostávajú z viacerých podlaží, či dokonca viacerých budov. Preprava odpadu a manipulácia s ním vie v takomto prostredí riadne potrápiť a preto je kľúčom k úspechu účinná organizácia odpadového hospodárstva.

maloobchod2

BENEFITY ORWAK RIEŠENÍ:

  • Menej rizík spojených s manipuláciou s odpadom na pracovisku
  • Zvýšte produktivitu práce
  • Účinne sa vysporiadajte s viacerými druhmi odpadu
  • Znížte náklady na odvoz odpadu
  • A navyše: Premeňte recykláciu na zdroj príjmov! = Investície do riešení od Orwaku vám zaručia to najziskovejšie odpadové hospodárstvo!