ZMIEŠANÝ ODPAD

Účinné a hygienické zhutnenie miešaného komunálneho odpadu, suchého, polosuchého, či organického do vriec je klasickým ORWAK konceptom!

Pomer zlisovania:
až 10:1