Kľúčové výhody pre zákazníkov

COMPACT IS IMPACT

Až na 10 % svojho pôvodného objemu. O toľko dokáže riešenie od Orwaku zredukovať váš odpad – a tým vytvoriť veľký priestor. Keď nemrháte svoj čas narábaním s odpadom, tak sa vy a vaši zamestnanci môžete koncentrovať na váš biznis. Vytvárate tak priestor pre vyššiu produktivitu, zisk a lepšie prostredie vo vnútri, ale aj mimo vašej firmy. Pri zhutnení v jednej línii: udržiavanie kompaktnosti dáva zmysel.

Triediace a lisovacie riešenia od Orwaku tvoria významný príspevok k efektívnemu odpadovému hospodárstvu, udržateľnosti obchodných činností, starostlivosti o zamestnancov a zhodujú sa s normami ochrany životného prostredia. Zvoliť si riešenie od Orwaku znamená:

Meníme odpad na hodnotu

1. Väčší zisk

Pri zlisovaní odpadu dosiahnete menej zvozov odpadu, menej prepravy a ušetríte viac peňazí.

2. Vyššia produktivita

Čas sú peniaze. Čas strávený zdĺhavým narábaním s odpadom a nie vašimi kľúčovými činnosťami vás stojí peniaze.

Prvoradá je bezpečnosť

3. Väčší poriadok

Nesprávna manipulácia s odpadovým materiálom prináša potenciálne riziká pre bezpečnosť a zdravie. Riešenia od Orwaku prispievajú k poriadku a voľne priechodným uličkám. /

Vytvorte si priestor pre váš biznis

4. Viac priestoru

Priestor je vždy na prvom mieste a vysoko zhutnené balíky zaberú menej priestoru, než voľne uložený materiál.

5. Lepšia recyklácia

Odpad v balíku poskytuje recyklačným spoločnostiam dodávky, okamžite pripravené na spracovanie, vďaka svojej vysokej hutnosti a ľahkej manipulácii.