PRENÁJOM, ČI KÚPA LISOVACIEHO ZARIADENIA?

Pri výbere lisovacieho riešenia v rámci odpadového hospodárstva v obchode je potrebné zvážiť viacero faktorov. Veľkosť, kapacitu, spôsob, akým sa má odpad lisovať a podobne. Takisto sa potrebujete rozhodnúť, či si chcete lisovacie zariadenie prenajať, alebo zakúpiť. Nákup predstavuje veľkú vstupnú investíciu, zatiaľ čo prenájom zahŕňa jasný, fixný mesačný poplatok.

Objem odpadu sa časom mení

Z dôvodu, že odpadové hospodárstvo je súčasť firemného podnikania, ktorá sa nedotýka zákazníkov, a ani negeneruje predaj, len málo ľudí chce na ňu minúť veľa peňazí. Dlhodobé potreby sú ďalším dôvodom na to, aby sa prehodnotila otázka investície do nového, alebo aktualizovaného riešenia odpadového hospodárstva. Jedná sa o prechodnú špičku, alebo je potrebné riešenie prispôsobiť s tým, ako sa rozvíja podnikanie a rastie objem odpadu?

Výhody prenájmu lisovacieho riešenia v porovnaní s nákupom

Mnohí ľudia sa domnievajú, že lisovacie riešenia sú dostupné len na zakúpenie. Avšak alternatíva, ktorou je prenájom, dokáže ponúknuť významné výhody, predovšetkým pre podniky, ktoré sú prepojené s cyklickou fluktuáciou, alebo sa ich potreby radikálne menia. Prenájom popiera nutnosť investovať do riešenia, ktoré nie je v dlhodobom ohľade udržateľné.

Výsledky vidíte skôr – náklady za prenájom sa ľahšie vrátia. Firmy bez funkčného riešenia lisovania sú sťahované na dno nákladmi na častý zvoz odpadu a dokážu tak vidieť výsledok vo forme znížených nákladov už počas prvého mesiaca prenájmu lisu.

Neviazaný kapitál. Pri nákupe je náklad evidovaný ako fixný náklad v účtovnej súvahe, zatiaľ čo nájom sa zaznamenáva ako bežný výdavok v príjmovom doklade, čo neovplyvňuje investičný kapitál.

Flexibilné riešenia založené na vašich potrebách. V prípade, že sa vaše potreby počas prenájmu lisovacieho zariadenia zmenia, v niektorých prípadoch si dokážete vaše lisovacie riešenie zmeniť.

Kratšie rozhodovacie procesy. Hlavné rozhodnutia ohľadom obstarávania by mali byť zabezpečované na úrovni výkonného manažmentu. V prípade fixných nákladov na nájom, v mnohých prípadoch tieto rozhodnutia nemusia eskalovať, čo významne redukuje čas potrebný na uskutočnenie zmeny.

Flexibilita a chápanie vášho podnikania

Frekvencia servisu lisu vychádza z frekvencie jeho používania. Vo všeobecnosti stačí ročná prehliadka, ale ak napríklad používate zariadenie v trojzmennej prevádzke, 365 dní v roku, potrebujete častejšie servisné prehliadky. Pri prenájme existujú rovnako flexibilné riešenia, čo znamená, že odporúčané servisné prehliadky sa dajú naplánovať podľa záťaže lisu.

Keď si volíte lisovacie riešenie je dôležité, aby ste si zvolili dodávateľa, ktorý rozumie vašim potrebám. Voľba jedného riešenia pre všetky situácie je zriedkavo dobrým nápadom, pretože nevychádza s aktuálnej situácie vášho podniku. Vo firme Orwak sa snažíme pomáhať zákazníkom v uskutočňovaní rozhodnutí, z ktorých získajú čo najviac, v dlhodobom meradle. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme so správnym riešením, nezávisle na tom, či sa rozhodnete pre kúpu, či prenájom lisu.