ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V PREDAJNI – PROBLÉM PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Väčšina ľudí, ktorí pracujú v obchode, musí denne nakladať s rôznymi druhmi odpadu. Škatuľky a iné obaly z vlnitej lepenky tvoria väčšinu odpadu v sektore maloobchodu a potravín. Málokto sa zamyslí nad tým, že takáto práca môže mať za následok pracovný úraz a dokonca aj zvýšené bezpečnostné riziko pre personál predajne, nehovoriac o strese. V tomto článku sa pozrieme na problémy súvisiace s prácou v prostredí v skladových priestoroch predajní a ako ich možno riešiť.

Riziká nakladania s odpadom v predajni

Krabice sú objemné, čo je bežný problém obchodov, a ak nie sú zhutnené, zaberajú príliš veľa miesta v sklade aj v kontajneroch. Ak sa kontajnery plnia rýchlo, odpad je potrebné zbierať častejšie. To znamená zvýšenú frekvenciu dopravy a tým aj zvýšené náklady. V dôsledku toho predajca alebo vedúci predajne platí za vzduch, ktorý sa má odobrať.Jedným zo spôsobov, ako minimalizovať náklady na dopravu, je znížiť objem odpadu rozrezaním a zložením škatúľ. Z pohľadu pracovného prostredia je s týmto typom činnosti spojených viacero rizík. Najbežnejšie sme zhrnuli v zozname nižšie:

  • Rezy spôsobené personálom rozrezaním škatúľ.
  • Poranenie z opakovanej námahy: Opakované zdvíhanie a ukladanie kartónov na palety a do klietok zaťažuje chrbát a kolená.
  • Nebezpečenstvo požiaru: Ukladanie prázdnych kartónov na hromadu v sklade predstavuje niekoľko rôznych nebezpečenstiev požiaru. Vlnitá lepenka je vysoko horľavá, čo môže uľahčiť prípadný požiar a jeho šírenie. Okrem toho môžu hromady lepenkového odpadu blokovať núdzové východy, ktoré je potrebné použiť v prípade požiaru.
  • Stres: K stresu môže prispieť aj to, že veľkú časť pracovného dňa musíte stráviť manipuláciou a likvidáciou odpadu zo skladu. Tí, ktorí pracujú v obchodoch, až príliš dobre vedia, že tento čas by bolo lepšie stráviť pomocou zákazníkom a kolegom v predajni. Rad pri pokladni pribúda a regály treba dopĺňať, no namiesto toho, aby ste mohli vypomáhať v predajni, trčíte v sklade a staráte sa o odpad.

Nech sa o odpad postarajú stroje

Mnoho obchodov v sektore potravín v súčasnosti používa efektívne nástroje vo forme lisovacieho zariadenia, ktoré pomáha a odľahčuje zamestnancov pri nakladaní s odpadom. Životnosť tohto zariadenia je dlhá, takže ak je vaše zariadenie staré, môže byť dobré skontrolovať vaše riešenie a zistiť, či nie je čas na zmenu. V posledných rokoch bolo vyvinutých niekoľko nových technológií, ktoré ďalej zlepšujú už aj tak efektívne riešenia. Lisy sú viac-menej štandardom vo väčšine veľkých reťazcov s potravinami, ale mnohí predajcovia stále používajú staré metódy nakladania s odpadom, ktoré majú nepriaznivý vplyv na pracovné prostredie ich zamestnancov.

Obchody, ktoré investovali do lisu alebo zhutňovača, môžu minimalizovať riziká súvisiace s pracovným prostredím. Pracovníci predajne vhadzujú kartón do nakladacieho otvoru umiestneného vo výške asi 110 – 120 cm nad zemou. To znamená, že pracujú vo vzpriamenej polohe, čím sa zabráni zraneniu chrbta a kolien. Materiál nie je potrebné rezať ani skladať. Krabice sa hádžu celé, čím sa eliminuje riziko, že sa personál nechtiac poreže. Okrem toho je úroveň stresu nižšia, keďže menej pracovného dňa strávia manipuláciou s odpadom.

Riziko požiaru je tiež znížené, pretože boxy sú plnené priamo do kontajnera s oceľovými stenami. V prípade, že požiar predsa len vypukne, riziko jeho šírenia sa minimalizuje. Stroje sú označené značkou CE. Toto je označenie produktu, ktoré uvádza, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa zdravia, bezpečnosti, funkčnosti a životného prostredia.