KARTÓN JE OBALOVÝ MATERIÁL BUDÚCNOSTI

Vlnitá lepenka je v súčasnosti celosvetovo najpoužívanejším materiálom na prepravné balenie a najbežnejším typom obalového materiálu. Ako materiál tiež ponúka takmer neobmedzené možnosti výroby obalov s rôznymi vlastnosťami a tvarmi. Aj keď vlnitá lepenka sa používa tak často, ako – a obalový materiál vo všeobecnosti – nie je historicky považovaná za zaujímavú tému na diskusiu. Hovorili sme s Gunillou Jönsonovou, emeritnou profesorkou z logistiky obalov, ktorá tvrdí presný opak: „Obaly sú vzrušujúce!

“Záujem o obal a pochopenie jeho dôležitosti rastie a o téme sa teraz diskutuje úplne novým spôsobom. Prečo?

„Obaly sa stali pre spotrebiteľov zaujímavejšie ako dôsledok diskusie o potravinovom odpade počas posledného desaťročia. Práve vtedy sa v médiách prvýkrát objavilo spojenie medzi trvanlivosťou potravín a ich balením. Široká diskusia o recyklácii viedla aj k väčšej informovanosti spotrebiteľov o dôležitosti obalov. Z logistického hľadiska je však téma obalov dlhodobo dôležitou témou. Už v 60. rokoch spojili predstavitelia potravinárskeho priemyslu svoje sily, aby dosiahli štandardizáciu veľkosti balenia v predajniach a prispôsobili ho paletám používaným na distribúciu, čím sa uľahčil proces manipulácie.“

Ako rastúci trend e-comerce ovplyvňuje prístup k baleniu?

„Keď bol elektronický obchod v počiatkoch, na odosielanie produktov sa používal iba obmedzený počet štandardných krabíc z vlnitej lepenky. Veľkosť balenia nebola prispôsobená konkrétnemu produktu, čo znamenalo, že na odosielanie produktov, ktoré boli výrazne menšie, sa používali príliš veľké krabice. S pribúdajúcimi rokmi sa však pohľady na obaly zmenili s rastúcim vedomím, že proces manipulácie a riadenia sa musí čo najviac zefektívniť.

Historicky a dokonca až do dnešného dňa sa nám tu vo Švédsku darí aktívne hľadať opatrenia na zefektívnenie manipulačného procesu, pretože množstvo odosielaných balíkov sa zvyšuje. Veľké digitálne trhy, ako napríklad Amazon, teraz vyvíjajú systémy na určenie optimálneho objemu balenia pre objednaný produkt, aby sa zabezpečilo, že sa nepoužije nesprávna veľkosť balenia. A na zvyšujúci sa objem obalov v obehu reagovali aj výrobcovia obalov. Teraz ponúkajú podstatne väčší počet alternatív a dizajn obalov je čoraz sofistikovanejší.

“Akú úlohu bude hrať vlnitá lepenka pri obaloch budúcnosti?

„Som presvedčená, že vlnitá lepenka je obalový materiál budúcnosti. Typický spotrebiteľ si bežne neuvedomuje prácu, ktorú vykonávajú výrobcovia papiera pri vývoji materiálu – ale táto vývojová práca je veľmi pokročilá. Teraz môžeme napríklad vyrábať obaly s použitím podstatne menšieho množstva materiálu; Dnešná vlnitá lepenka je oveľa tenšia ako jej predchodcovia, no stále je veľmi pevná.

Vlnitá lepenka je neuveriteľne inteligentný materiál, ktorý sa dá prispôsobiť na použitie s viac-menej akýmkoľvek produktom. Na výrobu obalu, ktorý je mimoriadne pevný, je potrebné len malé množstvo materiálu. Ťažko sa mi verí, že nájdeme iný materiál, ktorý je lepší ako vlnitá lepenka. V neposlednom rade preto, že už máme veľmi dobre zavedené návratové cykly, ktoré umožňujú materiál recyklovať a opätovne použiť. Inými slovami, budúcnosť vlnitej lepenky vyzerá jasne a je pravdepodobné, že po nej bude aj naďalej veľký dopyt.

“Ako ovplyvní rastúce množstvo vlnitej lepenky to, ako s ňou nakladáme ako s odpadom?

„Obchody budú vo veľkej miere naďalej spravovať materiál z vlnitej lepenky tak, ako to robili v minulosti, pretože už existujú dobre zavedené a efektívne systémy so zariadeniami, ako sú lisy. Kľúčovou otázkou je, samozrejme, to, ako budú obchody vyzerať v budúcnosti. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou budú v centre pozornosti väčšie toky prebiehajúce mimo priestorov predajne. Rozsiahle logistické centrá, ktoré sa budujú, aby držali krok s rastom elektronického obchodu, majú pripravené aj systémy na správu obalového materiálu.Veľká otázka v súvislosti s touto problematikou sa točí okolo spotrebiteľov a som si istá, že mnohé z veľkých spoločností zaoberajúcich sa nehnuteľnosťami/bytmi sa v súčasnosti bližšie pozerajú na riešenia nakladania s materiálom z vlnitej lepenky v bezprostrednej blízkosti miesta, kde ľudia žijú. Na konci dňa veľa závisí na veľkosti domu, či spoločenstva vlastníkov nehnuteľností. Balenie musí byť zlisované správnym spôsobom, aby sme zaistili, že náklady na odpadové hospodárstvo nebudú privysoké.

Preto musíme mať množstvo rozličných dostupných alternatív, s cieľom zjednodušiť manažment balenia odpadu tak, aby bol aj cenovo efektívny.

Čo je v súčasnosti najväčšou výzvou v obalovej logistike?

„V súčasnosti dobre funguje spôsob, akým nakladáme s obalovým materiálom. Keďže však elektronický obchod neustále rastie, zavedené metódy sa dostanú pod čoraz väčší tlak. V minulosti boli systémy relatívne jednoduché a distribučný proces bol založený len na niekoľkých veľkých kanáloch. Teraz vidíme vývoj hybridov a pridávanie komplementárnych kanálov s inými typmi spôsobov doručovania.V dôsledku toho je proces riadenia stále viac fragmentovaný – produkty sa dodávajú mnohými rôznymi spôsobmi, prostredníctvom mnohých rôznych dodávateľov. Výzvou preto je, aby všetky rôzne komponenty fungovali ako jeden systém – alebo aspoň v definovaných tokoch. V konečnom dôsledku sú to spotrebitelia, ktorí musia prevziať väčšiu zodpovednosť za odpad z obalov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebných viac informácií a správne podmienky na triedenie odpadu. Bude tiež potrebná spolupráca medzi spoločnosťami, ktoré podporujú obehové hospodárstvo.